„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu „Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez usprawnienie gospodarki ściekowej oraz zwiększenie bazy hotelowej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Rozwój działalności gospodarczej.

Pearl, The Best Hotel To Stay

Atrakcje

Natura
Zabawa położona na równinie pomiędzy Dunajcem, Wisłą i Kisieliną. W odległości 3 km rozległe kompleksy leśne tzw.lasy radłowskie. Są to lasy mieszane posiadające wyjątkowe walory widokowe i turystyczne. Są idealnym miejscem na długie spacery, wycieczki rowerowe oraz obcowanie z naturą. Można obserwować wiele gatunków zwierząt i roślin. Dla wędkarzy wyrobiska pożwirowe i stawy polodowcowe z mnóstwem karasia.
Historia
Jedna z największych tajemnic wojskowych Hitlera i III Rzeszy dostała się w ręce aliantów, dzięki wywiadowi Armii Krajowej. Akcja „Trzeci Most” z 25/26 lipca 1944 przeprowadzona na Łękach wsi Zabawa spowodowała przekazanie zdobytych części i materiałów rakiety V-2 do Londynu.

W oddalonym od Zabawy 5 km Radłowie można oglądać zabytkową świątynię z 1337r. i Pałac Dolańskich.

Na granicy wsi Zabawa i Biskupice Radłowskie turyści podziwiają z 1450r.słup graniczny, który oddzielał dobra ziemskie biskupa krakowskiego i dobra ziemskie biskupa sandomierskiego.

Sanktuarium Bł. Karoliny Kózki
Przy Hotelu znajduje się do zwiedzania Sanktuarium Bł.Karoliny Kózka, gdzie spoczywają jej relikwie. Znajduje się tam Kaplica męczenników XX wieku i ofiar przemocy. Można też oglądać w muzeum wsi polskiej rolniczy sprzęt uprawowy, którego używali galicyjscy rolnicy w xx wieku.

Oferujemy noclegi i gastronomie dla pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Bł. Karoliny.