„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu „Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez usprawnienie gospodarki ściekowej oraz zwiększenie bazy hotelowej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Rozwój działalności gospodarczej.

Pearl, The Best Hotel To Stay

Kontakt

Kontakt

Telefon: +48 (14) 678 14 47
Telefon2: +48 604 47 00 30
E-mail: recepcja@hotelzabawa.pl

Hotel Zabawa
Ul. Błogosławionej Karoliny Kózka 95
33-133 Zabawa

Nip: 873-199-73-25