„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu „Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez usprawnienie gospodarki ściekowej oraz zwiększenie bazy hotelowej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Rozwój działalności gospodarczej.

Pearl, The Best Hotel To Stay
`
Adminhotelzb1
16 października 2020

Standaryzacja Hotelu

Decyzją Nr 6/2010 z dnia 20.01.2010r. Marszałek Województwa Małopolskiego zaszeregował Hotel „Zabawa" i nadał kategorię ***(trzy gwiazdki)

Więcej
Adminhotelzb1
16 października 2020

Księga gości

Posiadamy krótką działalność, ale bogatą w wizyty zacnych gości świata polityki i kultury. Gościliśmy Ministrów Rządu R.P. : Minister Skarbu Aleksander Grad, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Prokurator Generalny Andrzej Seremet. Ambasador R.P. w Kanadzie Pan Zenon Kosiniak - Kamysz. Nuncjusz Apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk. Ze świata kultury gościliśmy aktorów: