„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu „Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez usprawnienie gospodarki ściekowej oraz zwiększenie bazy hotelowej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 LEADER Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Rozwój działalności gospodarczej.

Pearl, The Best Hotel To Stay

Księga gości

Księga gości

Posiadamy krótką działalność, ale bogatą w wizyty zacnych gości świata polityki i kultury.

Gościliśmy Ministrów Rządu R.P. : Minister Skarbu Aleksander Grad, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Prokurator Generalny Andrzej Seremet.

Ambasador R.P. w Kanadzie Pan Zenon Kosiniak – Kamysz.

Nuncjusz Apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk.

Ze świata kultury gościliśmy aktorów:

  • Andrzej Kopiczyński
  • Edward Lubaszenko
  • Anna Seniuk
  • Wanda Chotomska
  • Halina Kwiatkowska
  • Teresa Budzisz – Krzyżanowska
  • Wojciech Markiewicz
  • Piotr Adamczyk

Ze świata muzyki i melodi przyjmowaliśmy: zespół PIN, zespół VIDEO i Roberta Janowskiego